EVANGELISERING / NÆRMISJON

Matt 4:19: Jesus sier til dem: Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Joh 3:16-17

Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende! Matt 28:18-19

 

Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører det, la ham si: Kom! Og den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann for intet! Åp 22:17

 

 

 


HVORDAN TA I MOT FRELSEN I JESUS KRISTUS!

 

Jesus sier i Joh 6:44:

Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg, drar ham. Og jeg skal oppreise ham på den siste dag.

 

Og i Joh 6:65:

Og han sa: Derfor har jeg sagt dere at ingen kan komme til meg uten at det er gitt ham av Faderen.

 

Selve dragelsen eller kallet til omvendelse skjer ved forkynnelsen av: Kristi ord: Hørt eller lest: Se: Rom 10:17: Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord.

 

Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører det, la ham si: Kom! Og den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt! Åp 22:17

 

Dette vil si: Har du et ønske i hjertet ditt om å tilhøre Jesus, og bli en kristen, så er det mer enn nok, det som Jesus sier i disse to første versene; bare dette ønsket om å kunne få bli en kristen, fordi denne lengselen er virket av Faderen som nå (drar) kaller på deg, og når du da bestemmer deg for å ville følge Jesus, og sier ja i ditt hjerte og samtidig bekjenner for andre at du vil tilhøre Ham, så har du blitt frelst og er et Guds barn. Da har det skjedd det som står i Paulus sitt brev til Romerne 10:9-10: For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Gratulerer! Du er nå frelst, hvis du har gjort dette. Nå er det viktig og komme sammen med andre kristne brødre og søstre i en kristen menighet på hjemstedet der du bor, for å vokse i tro og kjennskap til Jesus og hans vilje med ditt liv videre, og i tjeneste for ham. Lykke til og Gud velsigne deg!JA ELLER NEI TIL JESUS KRISTUS; BETYR ET EVIG LIV MED HERREN ELLER EN EVIGHET BORTE FRA HERREN - VI MENNESKER ER UDØDELIGE SKAPNINGER SIER BIBELEN!

UDØDELIGHET- er et ord som bare forekommer to ganger i Bibelen, nemlig i: 1Tim 6:16 (Gud alene har udødelighet) og 1Kor 15:53-54 (dette dødelige skal bli ikledd udødelighet). Gud alene har liv i seg selv, Joh 5:26, og denne udødeligheten kan han også meddele sine skapninger, menneskene. Noen har tenkt seg at menneskene ikke har udødelighet i seg selv, bare gjennom livssamfunn med Gud. Men Matt 25:46 viser klart at også den ugudelige vil gå inn i en evighet, med straff. Det er en oppstandelse til liv eller død for alle mennesker, når dette jordelivet er slutt.

1 Kor 15:53-54: 53 For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet. 54 Men når dette forgjengelige er blitt ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige er blitt ikledd udødelighet, da blir det ordet oppfylt som står skrevet: Døden er oppslukt til seier.

1 Tim 6:16: han som alene har udødelighet og som bor i et lys dit ingen kan komme, han som ikke noe menneske har sett og heller ikke kan se. Ham tilhører ære og evig makt! Amen.

Matt 25:46: Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv.

Rom 10:17: Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord.

Rom 10:13: For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Apg 4:12 Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.

Joh 1:12: Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.

Åp 22:17: Og Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører det, la ham si: Kom! Og den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann for intet! 


Kontakt oss gjerne her: Vedrørende spørsmål om: Tro, frelse og andre ting du måtte lure på relatert til bibelen. 

 Vi svarer deg så snart vi kan.

Navn
E-postadresse*
Telefonnummer
Emne*
Melding*