VÅRE VIRKEGRENER


DU/DERE ER HJERTELIG VELKOMMEN TIL Å TA KONTAKT, ELLER OG KOMME PÅ VÅRE MØTER OG SAMLINGER! (SE FORØVRIG VÅR MØTEOVERSIKT)

VI HAR FØLGENDE TILBUD OG ARBEID SOM VI DRIVER SAMT STØTTER:


EVANGELISERING - NÆRMISJON

Er vår utadrettede virksomhet for å vinne mennesker for Jesus Kristus i vårt nærmiljø.

Selve dragelsen eller kallet til omvendelse skjer ved forkynnelsen av: Kristi ord: Hørt eller lest: Rom 10:17: Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord.


BARNEKLUBBEN 2021

For barn fra ca. 5 år og oppover, tirsdager hver uke fra kl. 17:30 til 19:30. (unntatt de gangene vi eventuelt drar på tur, da kommer ny informasjon).

Alle barn er velkommen!

(Se forøvrig vår møteoversikt for å se når disse samlingene er).

 

 

 


VAFFELKAFÈ

Vi har vaffelkafè hver torsdag fra kl. 11:00 til 13:00. Du er varmt velkommen! (Se forøvrig vår møteoversikt.)


BØNN OG LOVSANG

Vi har fast: Bønn- og lovsangssamling hver torsdag kl. 19:00. Alle er velkommen! (Se forøvrig vår møteoversikt.)


SØNDAGSMØTE

Menigheten har faste møter på søndager kl. 18:00, enkelte ganger med kafè etter møtet. Vi annonserer våre møter på vår MØTEOVERSIKT (her på vår webside) i Sarpsborg Arbeiderblad, Korsets Seier og på våre facebooksider. Alle er hjertelig velkommen i Jesu navn!


JENTETREFF

Jentetreff har vi annen hver mandag kl. 18:00, hvor jentene møtes til et hyggelig sosialt samvær med andakt, god mat, håndarbeid, en tur ut i det fri med mer. Her er alle jenter/kvinner varmt velkommen! (Se forøvrig vår møteoversikt.)


GUTTEKVELD

Guttekveld. Kl. 19:00. En fredag i måneden, hvor vi gutter møtes til et hyggelig sosialt samvær med lek og spill samt andakt og snacks/brus med mer. Her er alle gutter/menn varmt velkommen! (Se forøvrig vår møteoversikt.)


SØSTERMISJON

Søstermisjon. Kl. 11:00, en gang i måneden. Alle søstre/kvinner er hjertelig velkommen! (Se forøvrig vår møteoversikt.)


MISJON

Betania Klavestadhaugen støtter Miriam Kibanjas skoleprosjekt i Kenya for vanskeligstilte barn. Skolen er bygd opp av Miriam og hennes mann for å gi barna i Ndorobostammen skolegang. Stammen lever under meget vanskelige forhold med fattigdom og analfabetisme og behovene er store.

Skolen har i dag 260 elever. Skolen mottar ikke statsstøtte og økonomi til lærerlønninger, mat og utstyr er en stor utfordring.


DIAKONTJENESTEN - Et tilbud fra menigheten til alle

Trenger du/dere et medmenneske å snakke med i en vanskelig

livssituasjon eller føler du deg ensom, eller har tanker om tro og tvil eller

noe annet, så kan du ta kontakt med oss i Diakontjenesten. – Vi er her for deg!

 

Du må ikke ha en gudstro for å oppsøke eller ta kontakt med oss!

 

VI KAN TILBY FØLGENDE:

FORBØNN

BESØK, KONTAKT OG OMSORG

SAMTALER

SJELESORG

VEILEDNING

 

Diakontjenesten

Vi har kontortid, onsdager fra kl. 10:00 – 13:00

Ring gjerne vår kontakt telefon: 949 81 187 og gjør en avtale eller ta en prat.

 

Alle samtaler er konfidensielle og vi har taushetsplikt!


FELLES BØNN FOR SARPSBORG I NORGE FOR KRISTUS

Vi deltar også i felles bønn for Sarpsborg i lokalene til Norge For Kristus, en Onsdag i måneden. (Se forøvrig vår møteoversikt.)


VI SAMARBEIDER MED PRISON FELLOWSHIP

Vi har samarbeid med Prison Fellowship, og deltar på Gudstjenester og besøk i fengsler.


VI HAR VÆRT MED I PROSJEKTET: BIBELEN TIL ALLE ØSTFOLD - SARPSBORG I 2018

 

For mer info; se webside:  https://bibelentilalle.no/fylker/ostfold/

 

 


Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt, eller og komme på våre møter og samlinger!

(SE FORØVRIG VÅR MØTEOVERSIKT)