UKENS ORD FRA BIBELEN

Uke: 48/2021

Jes 61:1-4:

1 Herren Herrens Ånd er over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de fattige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et nedbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og frigjørelse for de bundne,

2 til å utrope et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, til å trøste alle sørgende,

3 til å gi de sørgende i Sion hodepryd istedenfor aske, gledes olje istedenfor sorg, lovprisnings drakt istedenfor en avmektig ånd. De skal kalles rettferdighetens terebinter, Herrens plantning til hans ære.

4 De skal bygge opp igjen det som ble ødelagt i eldgammel tid, gjenreise det som har ligget øde fra de første slekter. De skal fornye ødelagte byer, det som har ligget øde fra slekt til slekt.

 

NB88/07, gjengitt med tillatelse fra Norsk Bibel AS.


ANDAKT/PREKEN (UNDERVISNING)


"Hva betyr: Mange er kalt men få er utvalgt?" Av bibelskolelærer Øivind Andersen

Øivind Andersen taler om: "Mange er kalt, men få er utvalgt". Opptaket er hentet fra en kassett som heter "kristen i hverdagen". Denne serien tar for seg 6 emner hvor "Mange er kalt, men få er utvalgt" er det femte emnet.


KORSET - Universets sentrum av Gordon Tobiassen

KORSET - Universets sentrum av Gordon Tobiassen. 27.03.2021.

1 Kor 2:2:
For jeg ville ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus, og ham korsfestet!


01.08.2021. Kl. 11.00. Viggo Skagestad taler på Evangeliesenterets Landsstevne 2021

01.08.2021. Kl. 11.00. Viggo Skagestad taler i formiddagsmøtet på Evangeliesenterets Landsstevne 2021. Møteleder: Lise Karlsen. Lovsang av: Vegar Gransjøen med team.


HVA ER TRO? - Egil Svartdahl

Hva er tro? - Egil Svartdahl - Velkommen hjem


Øivind Andersen (VIDEO): Rom 3:10: Som det står skrevet: Det er ikke én rettferdig, ikke en eneste ... (Romerne 3:9-31) | Bibelsk forkynnelse

Øivind Andersen preker utfra Romerbrevet kapittel 3. Meget sterk forkynnelse! Videoopptak fra 1986. Lagt til: 18.01.2021


HVA ER LOVEN OG TROEN FOR EN KRISTEN? DEL 1

4. forelesning i en serie på 59 forelesninger om sjelesorg av Øivind Andersen. Opptaket er gjort i 1976 på Fjellhaug Misjonshøgskole (etter 2011 Fjellhaug Internasjonale Høgskole).

HVA ER LOVEN OG TROEN FOR EN KRISTEN? DEL 2

HVA ER LOVEN OG TROEN FOR EN KRISTEN? DEL 3


FALSK LÆRE I LYS AV GUDS ORD

Bjørn Storm Johansen taler om hva Guds ord sier om kjennetegn på falsk lære og hvordan vi skal forholde oss til den. Opptak fra seminar på Vigrestad Misjonshus 28. september 2013.


Teologen, læreren og forkynneren: Øivind Andersen, preker utfra: Efeserne 6:10-19 med mer

Videoopptaket er fra 1986. Teologen, læreren og forkynneren Øivind Andersen (1905-1994) er velkjent for store deler av det norske kristenfolk.

Teologen, læreren og forkynneren Øivind Andersen (1905-1994) er velkjent for store deler av det norske kristenfolk. Han ble født i Oslo 9. juni 1905. Han tok teologisk embetseksamen ved Menighetsfakultetet 1931. Siden var han lærer og senere også rektor ved Fjellhaug Skolers bibel- og misjonsskole i tilsammen godt og vel 50 år. Øivind Andersen skrev en rekke bøker hvorav «Grunnsannheter til frelse», «I sjelesorg hos Jesus», «Livets brød» og «Ved kilden» er de mest kjente. Øivind Andersens arbeid var alltid preget av grundig utleggelse av Den Hellige Skrift, av omsorg for læren, men alltid også av inderlig omsorg for dem han ville nå med sin forkynnelse. Alt Øivind Andersen har skrevet bærer derfor også sjelesorgens stempel.