UKENS ORD FRA BIBELEN

Uke: 30/2021

Apg 9:1-20:

1 Saulus fnyste ennå av trusler og mord mot Herrens disipler. Han gikk til ypperstepresten

2 og ba ham om å få med brev til Damaskus, til synagogene der, for at han, om han fant noen som hørte Veien* til, enten det var menn eller kvinner, kunne føre dem i lenker til Jerusalem.

3 Da han nå var underveis og nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen om ham.

4 Han falt til jorden, og han hørte en røst som sa til ham: Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?

5 Han sa: Hvem er du, Herre? Og han svarte: Jeg er Jesus, han som du forfølger.

6 Men reis deg og gå inn i byen, så skal det bli sagt deg hva du må gjøre!

7 Men mennene som reiste sammen med ham, ble stående målløse. For de hørte riktignok lyden, men så ingen.

8 Saulus reiste seg da opp fra jorden. Men da han åpnet øynene, så han ikke noe. De leide ham da ved hånden og førte ham inn i Damaskus.

9 I tre dager kunne han ikke se, og han verken åt eller drakk.

10 Men det var i Damaskus en disippel ved navn Ananias. Til ham sa Herren i et syn: Ananias! Han svarte: Her er jeg, Herre!

11 Og Herren sa til ham: Stå opp og gå bort i den gaten som kalles Den Rette, og spør i Judas' hus etter en ved navn Saulus, fra Tarsus. For se, han ber!

12 Og i et syn har han sett en mann som heter Ananias komme inn og legge hendene på ham for at han skulle få synet igjen.

13 Men Ananias svarte: Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen, hvor meget ondt han har gjort mot dine hellige i Jerusalem.

14 Og her har han fullmakt fra yppersteprestene til å legge i lenker alle dem som påkaller ditt navn.

15 Men Herren sa til ham: Gå av sted! For et utvalgt redskap er han for meg, til å bære mitt navn fram både for hedningefolk og konger og for Israels barn.

16 For jeg skal vise ham hvor mye han må lide for mitt navns skyld.

17 Ananias gikk da av sted og kom inn i huset. Han la hendene på ham og sa: Saul, bror! Herren har sendt meg, Jesus, han som viste seg for deg på veien der du kom, for at du skal få synet igjen og bli fylt av Den Hellige Ånd.

18 Og straks falt det likesom skjell fra øynene hans, og han kunne se. Han sto da opp og ble døpt.

19 Og da han hadde fått mat, kom han til krefter igjen. Han ble så hos disiplene i Damaskus noen dager.

20 Og straks forkynte han Jesus i synagogene, at han er Guds Sønn.

 

NB88/07, gjengitt med tillatelse fra Norsk Bibel AS.


UKENS ANDAKT/PREKEN (UNDERVISNING)


KORSET - Universets sentrum av Gordon Tobiassen.

KORSET - Universets sentrum av Gordon Tobiassen. 27.03.2021.

1 Kor 2:2:
For jeg ville ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus, og ham korsfestet!


HVA ER TRO? - Egil Svartdahl.

Hva er tro? - Egil Svartdahl - Velkommen hjem.


En andakt av vår, eldstebror og diakon, Heine Iversen. 05.03.2021. HVOR GÅR VI!

Ord 4:25-27:
La dine øyne se bent fram og la dine øyelokk vende rett fram for deg.
Gi akt på den sti din fot skal gå, og la alle dine veier være rette.
Bøy ikke av til høyre eller til venstre, vend din fot fra det onde!


Øivind Andersen (VIDEO): Rom 3:10: Som det står skrevet: Det er ikke én rettferdig, ikke en eneste ... (Romerne 3:9-31) | Bibelsk forkynnelse

Øivind Andersen preker utfra Romerbrevet kapittel 3. Meget sterk forkynnelse! Videoopptak fra 1986. Lagt til: 18.01.2021


Hva er Kristendom? Å tro på Jesus (Øivind Andersen) | Bibelsk forkynnelse

Øivind Andersen taler om det å tro på Jesus i serien "Hva er Kristendom?".
Lagt inn: 18.01.2021


Hva er Kristendom? Om ordet nåde (Øivind Andersen) | Bibelsk forkynnelse

Øivind Andersen taler om ordet nåde i serien "Hva er Kristendom?".
Lagt inn: 18.01.2021


HVA ER LOVEN OG TROEN FOR EN KRISTEN? DEL 1

4. forelesning i en serie på 59 forelesninger om sjelesorg av Øivind Andersen. Opptaket er gjort i 1976 på Fjellhaug Misjonshøgskole (etter 2011 Fjellhaug Internasjonale Høgskole).

HVA ER LOVEN OG TROEN FOR EN KRISTEN? DEL 2

HVA ER LOVEN OG TROEN FOR EN KRISTEN? DEL 3


FALSK LÆRE I LYS AV GUDS ORD.

Bjørn Storm Johansen taler om hva Guds ord sier om kjennetegn på falsk lære og hvordan vi skal forholde oss til den. Opptak fra seminar på Vigrestad Misjonshus 28. september 2013.


Teologen, læreren og forkynneren: Øivind Andersen, preker utfra: Efeserne 6:10-19 med mer.

Videoopptaket er fra 1986. Teologen, læreren og forkynneren Øivind Andersen (1905-1994) er velkjent for store deler av det norske kristenfolk.

Teologen, læreren og forkynneren Øivind Andersen (1905-1994) er velkjent for store deler av det norske kristenfolk. Han ble født i Oslo 9. juni 1905. Han tok teologisk embetseksamen ved Menighetsfakultetet 1931. Siden var han lærer og senere også rektor ved Fjellhaug Skolers bibel- og misjonsskole i tilsammen godt og vel 50 år. Øivind Andersen skrev en rekke bøker hvorav «Grunnsannheter til frelse», «I sjelesorg hos Jesus», «Livets brød» og «Ved kilden» er de mest kjente. Øivind Andersens arbeid var alltid preget av grundig utleggelse av Den Hellige Skrift, av omsorg for læren, men alltid også av inderlig omsorg for dem han ville nå med sin forkynnelse. Alt Øivind Andersen har skrevet bærer derfor også sjelesorgens stempel.


SKAL VI SEES I HIMMELEN? Klar evangelisk forkynnelse fra Jørn Strand.

28.04.2020