Pinsemenigheten Betania Klavestadhaugen

Del denne siden

EVANGELISERING / NÆRMISJON

Matt 4:19: Jesus sier til dem: Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.

For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Joh 3:17

Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende! Matt 28:18-19

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Joh 3:16

Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører det, la ham si: Kom! Og den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann for intet! Åp 22:17

Hva skal jeg gjøre for å bli frelst

Bibelen sier at hver den som tror og blir døpt skal bli frelst. Man kan da spørre: hva skal jeg tro? Evangeliets budskap er enkelt, ja, så enkelt at det for mange kan bli litt vanskelig. Frelse bygger ikke på egne gjerninger. Bibelen sier at alle mennesker har syndet og fattes Guds ære. Det betyr at vi aldri vil kunne klare å tilfredsstille Gud med våre egne gjerninger. Gud krever fullkommenhet av deg og meg. Fullkommenhet sier du? ja, Gud krever faktisk fullkommenhet av menneskene.

Hemmeligheten er at Gud forutså at menneskene aldri ville kunne klare å leve fullkomment til hans ære. Derfor hadde Gud en plan. Han sendte sin sønn Jesus. Gud ble menneske. Jesus er sann Gud og sant menneske. Jesus er det eneste sanne og rettferdige mennesket som tilfredsstilte Guds krav. Han gikk i vårt sted og ved hans rettferdighet blir også vi erklært rettferdige ved å tro på hans navn. Jesus levde et fullkomment liv her på jorden og det var derfor Gud gav ham det vitnesbyrdet: Dette er min sønn, i ham har jeg velbehag.

Ved troen på Jesus Kristus og det verk HAN gjorde på Golgata, blir mennesket av Gud erklært rettferdig, hellig og ren. Dette er Guds verk. Det er HAN som har sørget for vår frelse. Du blir et Guds barn ved å tro at Jesus er Guds sønn, at han døde for dine synder på Golgata og oppsto til vår rettferdiggjørelse. Deretter skal du med din munn bekjenne at Jesus er Herre og la deg døpe til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Bibelen sier: Den som tror og blir døpt skal bli frelst.

Som "naturlige" mennesker har ikke Gud velbehag i oss. Vi er syndere og fattes Guds ære. Det finnes derfor kun en måte å oppleve Guds velbehag over sitt liv på og det er gjennom troen på Jesus. Når et menneske kommer til tro på Jesus Kristus sier bibelen at vi er døde med ham og vi lever ikke lenger selv, men Kristus lever i oss. Men bibelen sier noe mer; er vi døde med ham skal vi også leve med ham. Ved tro på Jesu verk på Golgata er vi rettferdiggjort, ikke av egne gjerninger men ved troen på Jesus Kristus.

Her kan du lese, Åge M. Åleskjær sin bok:

VEIEN TIL HIMMELEN - Klikk: HER! 

4 misforståelser om evangelisering

Tips til å tenke nytt om hvordan vi deler de gode nyhetene med andre!

Av: Trey Gilmore, skribent Relevant Magazine 10. juli 2020.

Jeg pleide å være livredd for tanken på evangelisering. Tidligere møter med – eller kanskje heller «mislykkede forsøk» på – evangelisering hadde skremt meg fra å ville vite noe mer om hva det handlet om.

Men i bunn og grunn betyr ordet «evangelist» en budbringer med gode nyheter. Så evangelisering handler om å spre gode nyheter.

Og nå synes jeg at det er spennende å dele de gode nyhetene, og jeg er glad for å kunne gjøre det. Men jeg har innsett at det er noen misforståelser om evangelisering ute og går, som vi kanskje må tenke over på nytt.

Misforståelse 1: Målet er kun å frelse folk

Mange av oss tror at når vi evangeliserer, så er målet eller oppgaven vår å «frelse» den andre personen.

Men vi kan ikke frelse folk, det kan bare Gud. Og vi må ha et mer langsiktig perspektiv på hva som skjer etter at noen har tatt imot Jesus. Mens vi ofte møter folk med spørsmålet: «Hvor ville du havnet hvis du døde i kveld?», er det virkelige spørsmålet: «Hva vil skje hvis du våkner i morgen?»

Ikke misforstå meg, frelsen er viktig, men evangeliseringsprosessen stopper ikke opp når noen tar imot Jesus. Målet vårt bør være en forkynnelse av gode nyheter, som gjør at vi kan utvikle oss sammen med dem på en reise, ikke bare en ett-stegs-prosess der vi forlater dem når vi har oppnådd målet vårt om å «frelse dem».

Misforståelse 2: Trossetninger er viktigere enn erfaringer

Jeg hadde tidligere vært veldig fokusert på å argumentere Jesus til mennesker, men jeg opplevde ikke at det hadde særlig stor effekt. Det skaper en debatt heller enn en åpen samtale. Det gjør at begge parter sannsynligvis blir mindre interessert i å lytte.

Selv om trossetningene våre helt klart betyr noe, kan den beste måten å virkelig forstå hva noen tror på, iblant være å spørre om erfaringene deres.

Dette former ofte samtalen på en mye bedre måte, fordi det gir rom for en personlig historie andre kan relatere til – og gir dem en sterkere følelse av at dette er noe ekte enn når man bare diskuterer teologiske poenger.

Prøv å spørre: «Har du hatt noen store åndelige opplevelser i livet ditt?» i stedet for: «Hva tror du om Gud, og hvorfor?» Trossetninger handler ofte om hodekunnskap, og vil vanligvis starte diskusjoner.

Vi vil ikke bare argumentere for Jesus, vi vil vise kjærligheten og håpet Jesus gir. For å gjøre det, er erfaringer viktige fordi de er følelsesmessige og fra hjertet. De er fulle av innhold som ikke handler om å argumentere, men om å føle noe på en nær måte.

Misforståelse 3: Noen må tro før vi kan invitere dem inn i fellesskapet

Ofte venter vi til noen tar imot Jesus før vi virkelig tar dem inn i våre kristne kretser. Men i Rick Richardsons bok Reimagining evangelism, argumenterer han for at vi bør invitere folk inn i fellesskapet vårt til og med før de har blitt etterfølgere av Jesus. Han vektlegger tanken om at vi elsker dem og oppmuntrer dem, uansett hva. Det gir et bedre uttrykk for fellesskapet vårt, enn at det er delt opp i grupperinger.

Noen ganger kommer tilhørighet til fellesskapet før troen. Når noen føler at de tilhører et fellesskap, gjør det dem mye mer mottakelige for det vi tror på og opplever med Jesus.

Dette kan være en flott måte å se evangelisering på, fordi vi ikke bare ser folk som «prosjekter», men som ekte venner – som et annet menneske med feil og mangler, som vi kan dele våre utfordringer og seiere med.

Å leve i et fellesskap med både troende og ikke-troende oppfordrer oss til å dele våre problemer og svakheter, ikke bare fasaden vi ofte viser andre. Dette kan rive ned mange murer og la oss elske folk for dem de er. Troen kan komme senere.

Misforståelse 4: Vi må forenkle evangeliet

Du burde aldri virkelig kunne si «Dette er hele evangeliet i fire punkter.» Sannheten er at evangeliet er så stort og har så mye ved seg. Den har historien om Jesus og alt det omfatter. Du kan ikke bare tenke at dine fire poenger til frelse vil være alt noen trenger å høre.

Det er nesten grenseløst, alt som kan sies om evangeliet. Dessuten, hvordan du snakker om det med noen, kan være avhengig av ”brillene” de ser Gud med. Hovedtemaet bør være Jesus, men vi bør ikke prøve å forenkle evangeliet for mye.

Tilnærm deg evangeliet med en nysgjerrig og barnlig tankegang der du aldri helt «vet alt». Det er en stor følelse av lettelse når du kan fortelle deg selv at du ikke vet alt – og at det er ok. Det gir Den hellige ånd rom til å arbeide med tankene dine. Ikke bli for satt med en formel for hvordan du legger frem evangeliebudskapet, fordi det kan se annerledes ut avhengig av situasjonen. Tillat Den hellige ånd å jobbe blant dere i situasjoner som kan oppstå.

Så kjør på med evangelisering i dagens samfunn! Du kan bli overrasket og forbauset over Guds evne til å jobbe gjennom oss og andre mennesker.

HVORDAN TA I MOT FRELSEN I JESUS KRISTUS!

Jesus sier i Joh 6:44: Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg, drar ham. Og jeg skal oppreise ham på den siste dag.

Og i:

Joh 6:65: Og han sa: Derfor har jeg sagt dere at ingen kan komme til meg uten at det er gitt ham av Faderen.

Selve dragelsen eller kallet til omvendelse skjer ved forkynnelsen av: Kristi ord: Hørt eller lest: Se: Rom 10:17: Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord.

Jes 1:18: Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.

Jes 43:25: Jeg, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu.

Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører det, la ham si: Kom! Og den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt! Åp 22:17

Dette vil si: Har du et ønske i hjertet ditt om å tilhøre Jesus, og bli en kristen, så er det mer enn nok, det som Guds Ord sier i disse versene over; bare dette ønsket om nå å kunne bli tilgitt alle dine synder kun for Jesu skyld, og bli en kristen, fordi denne lengselen er virket av Faderen som nå (drar) kaller på deg, og viser deg din sanne fortapte stilling innfor Gud, og når du da bestemmer deg for å ville følge Jesus, og bekjenner dine synder samt din fortapte stilling uten Jesus; så får du denne tilgivelsen/nåden (gaven) kun ved Hans fullbrakte verk på korset for deg, og at du utfra dette sier ja i ditt hjerte og samtidig bekjenner for andre at du nå tilhøre Ham, så har du nå blitt frelst og er et Guds barn. Da har det skjedd det som står i Paulus sitt brev til: Romerne 10:9-10: For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Gratulerer! Du er nå frelst, hvis du har gjort dette. Nå er det viktig og komme sammen med andre kristne søsken i en kristen- menighet eller fellesskap på hjemstedet der du bor, for å vokse i tro og kjennskap til Jesus og hans vilje med ditt liv videre, og i tjeneste for ham. Lykke til og Gud velsigne deg!

JA ELLER NEI TIL JESUS KRISTUS; BETYR ET EVIG LIV MED HERREN ELLER EN EVIGHET BORTE FRA HERREN - VI MENNESKER ER UDØDELIGE SKAPNINGER SIER BIBELEN!

UDØDELIGHET- er et ord som bare forekommer to ganger i Bibelen, nemlig i: 1Tim 6:16 (Gud alene har udødelighet) og 1Kor 15:53-54 (dette dødelige skal bli ikledd udødelighet). Gud alene har liv i seg selv, Joh 5:26, og denne udødeligheten kan han også meddele sine skapninger, menneskene. Noen har tenkt seg at menneskene ikke har udødelighet i seg selv, bare gjennom livssamfunn med Gud. Men Matt 25:46 viser klart at også den ugudelige vil gå inn i en evighet, med straff. Det er en oppstandelse til liv eller død for alle mennesker, når dette jordelivet er slutt.

1 Kor 15:53-54: 53 For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet. 54 Men når dette forgjengelige er blitt ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige er blitt ikledd udødelighet, da blir det ordet oppfylt som står skrevet: Døden er oppslukt til seier.

1 Tim 6:16: han som alene har udødelighet og som bor i et lys dit ingen kan komme, han som ikke noe menneske har sett og heller ikke kan se. Ham tilhører ære og evig makt! Amen.

Matt 25:46: Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv.

Rom 10:17: Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord.

Rom 10:13: For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Apg 4:12 Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.

Joh 1:12: Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.

Åp 22:17: Og Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører det, la ham si: Kom! Og den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann for intet! 

Kontakt oss gjerne her: Vedrørende spørsmål om: Tro, frelse og andre ting du måtte lure på relatert til bibelen. 

 Vi svarer deg så snart vi kan.