Pinsemenigheten Betania Klavestadhaugen

UKENS ORD

Luk 10:38-42:


38 Mens de var på vandring, kom han inn i en landsby, og en kvinne ved navn Marta tok imot ham i sitt hus.39 Hun hadde en søster som hette Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord.40 Men Marta var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun gikk da bort til dem og sa: Herre, bryr du deg ikke om at søsteren min har latt meg bli alene med å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg!41 Men Herren svarte og sa til henne: Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting.42 Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne.

NB88/07, gjengitt med tillatelse fra Norsk Bibel AS.

Del denne siden