Pinsemenigheten Betania Klavestadhaugen

VEIEN TIL FRELSE

Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?

Bibelen sier at hver den som tror og blir døpt skal bli frelst. Man kan da spørre: Hva skal jeg tro? Evangeliets budskap er enkelt, ja, så enkelt at det for mange kan bli litt vanskelig. Frelse bygger ikke på egne gjerninger. Bibelen sier at alle mennesker har syndet og fattes Guds ære. Det betyr at vi aldri vil kunne klare å tilfredsstille Gud med våre egne gjerninger. Gud krever fullkommenhet av deg og meg. Fullkommenhet sier du? ja, Gud krever faktisk fullkommenhet av menneskene.

Hemmeligheten er at Gud forutså at menneskene aldri ville kunne klare å leve fullkomment til hans ære. Derfor hadde Gud en plan. Han sendte sin sønn Jesus. Gud ble menneske. Jesus er sann Gud og sant menneske. Jesus er det eneste sanne og rettferdige mennesket som tilfredsstilte Guds krav. Han gikk i vårt sted og ved hans rettferdighet blir også vi erklært rettferdige ved å tro på hans navn. Jesus levde et fullkomment liv her på jorden og det var derfor Gud gav ham det vitnesbyrdet: Dette er min sønn, i ham har jeg velbehag.

Ved troen på Jesus Kristus og det verk HAN gjorde på Golgata kors, blir mennesket av Gud erklært rettferdig, hellig og ren. Dette er Guds verk. Det er HAN som har sørget for vår frelse. Du blir et Guds barn ved å tro at Jesus er Guds sønn, at han døde for dine synder på Golgata og oppsto til vår rettferdiggjørelse. Deretter skal du med din munn bekjenne at Jesus er Herre og la deg døpe til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Bibelen sier: Den som tror og blir døpt skal bli frelst.

Som "naturlige" mennesker har ikke Gud velbehag i oss. Vi er syndere og fattes Guds ære. Det finnes derfor kun en måte å oppleve Guds velbehag over sitt liv på og det er gjennom troen på Jesus. Når et menneske kommer til tro på Jesus Kristus sier bibelen at vi er døde med ham og vi lever ikke lenger selv, men Kristus lever i oss. Men bibelen sier noe mer; er vi døde med ham skal vi også leve med ham. Ved tro på Jesu verk på Golgata er vi rettferdiggjort, ikke av egne gjerninger men ved troen på Jesus Kristus.

Her kan du lese, Åge M. Åleskjær sin bok: VEIEN TIL HIMMELEN - Klikk: HER!

HVORDAN TA I MOT FRELSEN I JESUS KRISTUS!

Jesus sier i Joh 6:44: Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg, drar ham. Og jeg skal oppreise ham på den siste dag. Og i: Joh 6:65: Og han sa: Derfor har jeg sagt dere at ingen kan komme til meg uten at det er gitt ham av Faderen. Selve dragelsen eller kallet til omvendelse skjer ved forkynnelsen av: Kristi ord: Hørt eller lest: Se: Rom 10:17: Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord. Rom 10:13: For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Rom 10:9-10: For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Jes 1:18: Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Jes 43:25: Jeg, Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. Åp 22:17: Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører det, la ham si: Kom! Og den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt! 

Dette vil si: Har du et ønske i hjertet ditt om å tilhøre Jesus, og bli en kristen, så er det mer enn nok, det som Guds Ord sier i disse versene over; bare dette ønsket om nå å kunne bli tilgitt alle dine synder kun for Jesu skyld, og bli en kristen, fordi denne lengselen er virket av Faderen som nå (drar) kaller på deg, og viser deg din sanne fortapte stilling innfor Gud, og når du da bestemmer deg for å ville følge Jesus, og bekjenner dine synder samt din fortapte stilling uten Jesus; så får du denne tilgivelsen/nåden (gaven) kun ved Hans fullbrakte verk på korset for deg, og at du utfra dette sier ja i ditt hjerte og samtidig bekjenner for andre at du nå tilhøre Ham, så har du nå blitt frelst og er et Guds barn. Da har det skjedd det som står i Paulus sitt brev til: Romerne 10:9-10: For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Gratulerer! Du er nå frelst, hvis du har gjort dette. Nå er det viktig og komme sammen med andre kristne søsken i en kristen- menighet eller fellesskap på hjemstedet der du bor, for å vokse i tro og kjennskap til Jesus og hans vilje med ditt liv videre, og i tjeneste for ham. Lykke til og Gud velsigne deg!

Kontaktopplysninger til Betania Klavestadhaugen finner du - HER

GUD VÆRE LOVET, MIN SJEL ER FRELST!

Gud være lovet, min sjel er frelst i kraft av blodet, av blodet!

Nu kan du byde meg hva som helst Jeg velger blodet.

Min sorte drakt er blitt snehvit skrud. Og jeg står hellig og ren for Gud.

I kraft av blodet, av blodet. Jeg var fortapt og så ingen vei. Da så jeg blodet, ja, blodet.

Da ingen makt kunne frelse meg. Da frelste blodet.

Da fikk jeg kaste min byrde av. Da fikk jeg svømme i nådens hav.

Takk være blodet, ja, blodet.

Nu kan det møte meg hva der vil. Jeg har jo blodet, ja, blodet.

Om helveds hærer enn slipper til. Så har jeg blodet.

Så skal jeg seire en gang til sist. For blodet gjelder, det vet jeg visst.

Takk være blodet, ja, blodet. Så takk og pris da, du store Gud. Ha takk for blodet, for blodet!

Takk, at du valgte min sjel til brud. Ha takk for blodet! Når jeg står hjemme i hvite klær. Da skal jeg synge som aldri her. En takk for blodet, for blodet!

Del denne siden