Pinsemenigheten Betania Klavestadhaugen

VÅRE VIRKEGRENER

DU/DERE ER HJERTELIG VELKOMMEN TIL Å TA KONTAKT, ELLER OG KOMME PÅ VÅRE MØTER OG SAMLINGER! ( SE FORØVRIG VÅR MØTEOVERSIKT - HER

VI HAR FØLGENDE TILBUD OG ARBEID SOM VI DRIVER SAMT STØTTER:

EVANGELISERING - NÆRMISJON

Er vår utadrettede virksomhet for å vinne mennesker for Jesus Kristus i vårt nærmiljø.

Selve dragelsen eller kallet til omvendelse skjer ved forkynnelsen av: Kristi ord: Hørt eller lest: Rom 10:17: Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord.

Besøk vår: Evangelisering - Nærmisjon side Her!

Illustrasjon fra Pixabay.com

Illustrasjon fra Pixabay.com

VAFFELKAFÈEN

Vi har vaffelkafèen hver torsdag fra kl. 11:00 til 13:00. Du er varmt velkommen! (Se forøvrig vår møteoversikt - Her)

MISJON

Betania Klavestadhaugen støtter Miriam Kibanjas skoleprosjekt i Kenya for vanskeligstilte barn. Skolen er bygd opp av Miriam og hennes mann for å gi barna i Ndorobostammen skolegang. Stammen lever under meget vanskelige forhold med fattigdom og analfabetisme og behovene er store.

Skolen har i dag 260 elever. Skolen mottar ikke statsstøtte og økonomi til lærerlønninger, mat og utstyr er en stor utfordring.

Se mer om misjon - HER

Illustrasjon fra Pixabay.com

Illustrasjon fra Pixabay.com

  • FORBØNN
  • BESØK, KONTAKT OG OMSORG
  • SAMTALER
  • VEILEDNING

(SE FORØVRIG VÅR MØTEOVERSIKT - HER)

MUSIKK- OG SANGKREFTER I MENIGHETEN


Lovsangsteeamet


Trioen


Menighetsmusikken

TILBUD TIL BARN I MENIGHETEN

NB: Barnearbeidet er ikke aktivt for tiden

VENNEGJENGEN

Vi ønsker alle barn velkommen til egne samlinger i underetasjen søndager i LIKE UKER. Samlingen starter kl. 17.00 og avsluttes med at vi spiser kveldsmat i kafèen sammen med menigheten.

For barna er dette gratis.



(Se forøvrig vår møteoversikt for å se når disse samlingene er - Her).

Illustrasjon fra Pixabay.com

BØNN OG VITNEMØTE

Vi har fast: Bønn- og vitnemøte hver torsdag kl. 19:00. Alle er velkommen! (Se forøvrig vår møteoversikt - Her)

SØNDAGSMØTE

Menigheten har faste møter på søndager kl. 18:00, enkelte ganger med kafè etter møtet. Vi annonserer våre møter på vår MØTEOVERSIKT - Her på vår webside, og på våre facebooksider samt i Sarpsborg Arbeiderblad. Alle er hjertelig velkommen i Jesu navn!

JENTETREFF 

Jentetreff har vi en mandag i måneden kl. 18:00, hvor damer i alle aldre møtes til et godt fellesskap med andakt, god mat med mer. Her er alle jenter/damer varmt velkommen! (Se forøvrig vår møteoversikt - Her)

GUTTEKVELD (Dette tilbudet er for tiden ikke aktivt)

Guttekveld. Kl. 19:00. En fredag i måneden, hvor vi gutter møtes til et hyggelig sosialt samvær med lek og spill samt andakt og snacks/brus med mer. Her er alle gutter/menn varmt velkommen! (Se forøvrig vår møteoversikt - Her)

DIAKONTJENESTEN - Et tilbud fra menigheten til alle

Trenger du/dere et medmenneske å snakke med i en vanskelig

livssituasjon eller føler du deg ensom, eller har tanker om tro og tvil eller

noe annet, så kan du ta kontakt med oss i Diakontjenesten. – Vi er her for deg!

Snarvei til Diakontjenestens sin egen side - HER!

Du må ikke ha en gudstro for å oppsøke eller ta kontakt med oss!

VI KAN TILBY FØLGENDE:

Vi har kontortid, onsdager fra kl. 10:00 – 13:00

Ring gjerne vår kontakt telefon: 949 81 187 og gjør en avtale eller ta en prat.

Alle samtaler er konfidensielle og vi har taushetsplikt!

VI SAMARBEIDER MED PRISON FELLOWSHIP

Vi har samarbeid med Prison Fellowship Norge, og deltar på Gudstjenester og besøk i fengsler. Se for mer info om PFN - HER

VI HAR VÆRT MED I PROSJEKTET: BIBELEN TIL ALLE ØSTFOLD - SARPSBORG I 2018

For mer info; se webside: Bibelen til alle

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss, eller og komme på våre møter og samlinger!






Del denne siden

unsplash