Pinsemenigheten Betania Klavestadhaugen

VIDEO OG TALE (UNDERVISNING)

Klipp av lovsang fra møte 05.03.2023 på Betania Klavestadhaugen

Del denne siden

Eva Olsvold Sundar - Tale på Betania Klavestadhaugen 05.03.2023 - Gud kommer i ild - Helliggjørelsens ild


LANDSSTEVNET PÅ ØSTERBO 2022

Alle taler fra stevnet er vedlagt her:

Mandag 25.07 til Søndag 31.07

LANDSSTEVNE PÅ ØSTERBO 2022 - SEBASTIAN STAKSET - SØNDAG 31.07.

LANDSSTEVNE PÅ ØSTERBO - 2022 - JØRN STRAND - LØRDAG 30.07.

LANDSSTEVNE PÅ ØSTERBO 2022 - ØYSTEIN GJERME - FREDAG 29.07.

LANDSSTEVNE PÅ ØSTERBO 2022 - SIGURD BYLUND - FREDAG 29.07.

LANDSSTEVNE PÅ ØSTERBO 2022 - ARVE BÆKKELUND - TORSDAG 28.07.

LANDSSTEVNE PÅ ØSTERBO 2022 - PÅL ANDRÈ J. WIGART - ONSDAG 27.07.

BEMERK: FEIL FOTO OG NAVN! SKAL VÆRE: PÅL ANDRÈ J. WIGART!

LANDSSTEVNE PÅ ØSTERBO 2022 - STIAN HARTMANN LUDVIGSEN - ONSDAG 27.07.

LANDSSTEVNE PÅ ØSTERBO - 2022 - TERJE BERG - TIRSDAG 26.07.

LANDSSTEVNE PÅ ØSTERBO 2022 - HANNE SØRMO-HOLSTAD - MANDAG 25.07.

LANDSSTEVNET PÅ ØSTERBO 2022 - KJETIL STERRI MØRCH - MANDAG 25.07.

LANDSSTEVNE PÅ ØSTERBO 2022 - SEBASTIAN STAKSET - LØRDAG 30.07.

LANDSSTEVNE PÅ ØSTERBO 2022 - ELIN FAGERBAKKE - LØRDAG 30.07.

LANDSSTEVNE PÅ ØSTERBO 2022 - GINA GJERME - FREDAG 29.07.

LANDSSTEVNE PÅ ØSTERBO 2022 -

TROND PALMGREN ERIKSEN - TORSDAG 28.07. 

LANDSSTEVNE PÅ ØSTERBO 2022 - SYLVIA RØLLEID GJEKSTAD - TORSDAG 28.07.

LANDSSTEVNE PÅ ØSTERBO - 2022 - JORUNN GODØ - ONSDAG 27.07.

LANDSSTEVNE PÅ ØSTERBO 2022 - THOMAS NETELAND - TIRSDAG 26.07.

LANDSSTEVNE PÅ ØSTERBO 2022 - GLENN DUESUND FOSSENGEN - TIRSDAG 26.07.

LANDSSTEVNET PÅ ØSTERBO 2021 - LISE W. KARLSEN - MANDAG 25.07.

LANDSSTEVNE PÅ ØSTERBO 2022 HALVARD HASSELØY - SØNDAG 24.07.

HØYFJELLSSTEVNE BEITOSTØLEN - JØRN STRAND - 07. mai 2022 kl. 19.30

"Hva betyr: Mange er kalt men få er utvalgt?" Av bibelskolelærer Øivind Andersen

Øivind Andersen taler om: "Mange er kalt, men få er utvalgt". Opptaket er hentet fra en kassett som heter "kristen i hverdagen". Denne serien tar for seg 6 emner hvor "Mange er kalt, men få er utvalgt" er det femte emnet.

KORSET - Universets sentrum av Gordon Tobiassen

1 Kor 2:2:
For jeg ville ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus, og ham korsfestet!

HVA ER TRO? - Egil Svartdahl

Øivind Andersen (VIDEO): Rom 3:10: Som det står skrevet: Det er ikke én rettferdig, ikke en eneste ... (Romerne 3:9-31) | Bibelsk forkynnelse

Øivind Andersen preker utfra Romerbrevet kapittel 3. Meget sterk forkynnelse! Videoopptak fra 1986. Lagt til: 18.01.2021

HVA ER LOVEN OG TROEN FOR EN KRISTEN? DEL 1

Forelesning i en serie på 59 forelesninger om sjelesorg av Øivind Andersen. Opptaket er gjort i 1976 på Fjellhaug Misjonshøgskole (etter 2011 Fjellhaug Internasjonale Høgskole).

HVA ER LOVEN OG TROEN FOR EN KRISTEN? DEL 2

EVANGELIESENTERETS LANDSSTEVNE PÅ ØSTERBO 2023

40 ÅRS JUBILEUM! 


Alle møtene er vedlagt her:


Øystein Gjerme - Trykk: HER

Dennis Greenidge - Trykk: HER

Sigurd Bylund - Trykk: HER

Stian H. Ludvigsen - Trykk: HER

Erlend Indergaard - Trykk: HER

Jørn Strand - Trykk: HER

Sylvia Rølleid Gjekstad - Trykk: HER

Jorund Godø - Trykk: HER

Lise W. Karlsen - Trykk: HER

Arthur Robertsen - Trykk: HER

Thomas Netland - Trykk: HER

Trond Palmgren Eriksen - Trykk: HER

Hanne Sørmo Holstad - Trykk: HER

Glenn Duesund Fossengen - Trykk: HER

Pål Andrè J. Wigart - Trykk: HER

HVA ER LOVEN OG TROEN FOR EN KRISTEN? DEL 3

Videoopptaket er fra 1986. Teologen, læreren og forkynneren Øivind Andersen


Teologen, læreren og forkynneren Øivind Andersen (1905-1994) er velkjent for store deler av det norske kristenfolk. Han ble født i Oslo 9. juni 1905. Han tok teologisk embetseksamen ved Menighetsfakultetet 1931. Siden var han lærer og senere også rektor ved Fjellhaug Skolers bibel- og misjonsskole i tilsammen godt og vel 50 år. Øivind Andersen skrev en rekke bøker hvorav «Grunnsannheter til frelse», «I sjelesorg hos Jesus», «Livets brød» og «Ved kilden» er de mest kjente. Øivind Andersens arbeid var alltid preget av grundig utleggelse av Den Hellige Skrift, av omsorg for læren, men alltid også av inderlig omsorg for dem han ville nå med sin forkynnelse. Alt Øivind Andersen har skrevet bærer derfor også sjelesorgens stempel.