Pinsemenigheten Betania Klavestadhaugen

DIVERSE

BIBELEN, nettbibelen fra Bibelselskapet kan du lese ved å - klikke HER

Her kan du lese, Åge M. Åleskjær sin bok: VEIEN TIL HIMMELEN klikk HER

Her kan du lese, Kjell Haltorp sin bok: JESUS-BOKA klikk HER

Her kan du lese, Kjell Haltorp sin bok: VEIEN TIL GUD = : How to find a personal relationship with God klikk HER

Veiledning til fred av C. O. Rosenius klikk HER

Alt om bibelen - Mye interresant stoff om bibelen - klikk HER

Lundes Bibelleksikon - klikk HER

Lundes - Bibelkommentar: klikk HER

Troslære av. Øivind Andersen - klikk HER

Livets Brød av. Øivind Andersen - klikk HER

I samtale med. Øivind Andersen - klikk HER

Bibelfokus - klikk HER

Bible Hub - Les bibelen på mange språk og sammenlign forskjellige oversettelser - klikk HER

Bible Hub - Les/studer Bibelen: Ordene i det gamle og det nye testamentet - klikk HER

Kryssreferanser i bibelen - klikk HER

Lovens tjeneste av. Øivind Andersen - klikk HER

Personer i Bibelen - klikk HER

Hvem er hvem i Bibelen - klikk HER

Bibelsk tidslinje - Se tidsangivelse for når bibelske hendelser skjedde - klikk HER

Kart over Israels 12 stamme rike - klikk HER

Les om Israel - Landet som Gud gav det jødiske folk - Klikk HER

Bibelhistorien - klikk HER

Bibeltimer: klikk HER Meget grundig og dyptgående forkynnelse

Les om de 12 Apostlene - klikk HER

Kristendommen gjennom historien - klikk HER

Et eldorado med kart over bibelske steder og hendelser - klikk HER

Den kristne kirkes kronologi - klikk HER

Kristne kirker og trossamfunn - klikk HER

Interaktiv tidslinje over jødisk historie og arv - Svært interessant - klikk HER

Bibelske kart - om Jesu liv: klikk HER

Viste du dette om bibelen: klikk HER

Tro og lære: et forsøk på en samlet presentasjon av pinsevennenes tro og lære: klikk HER

AVISER/TIDSSKRIFTER

Korsets seier - Pinsebevegelsens hovedorgan: Avisa klikk HER

Dagen - (Noen av lesestykkene krever abonnement), klikk HER

Illustrert Bibelleksikon

Her får du tilgang til Illustrert bibelleksikon. Hovedredaktør er Thoralf Gilbrant. Det er knyttet en rekke teologer og bibellærde til dette verket. Linket fra Nasjonalbiblioteket.

Illustrert Bibelleksikon – Bind 1 – Beskrivelse av bibelens bøker.

Illustrert Bibelleksikon – Bind 2 – Tradisjonelt leksikon A til E.

Illustrert Bibelleksikon – Bind 3 – Tradisjonelt leksikon F til H.

Illustrert Bibelleksikon – Bind 4 – Tradisjonelt leksikon I til L.

Illustrert Bibelleksikon – Bind 5 – Tradisjonelt leksikon M til Q.

Illustrert Bibelleksikon – Bind 6 – Tradisjonelt leksikon R til S.

Illustrert Bibelleksikon – Bind 7 – Tradisjonelt leksikon T til Å.

Illustrert Bibelleksikon, Bind 8 – Ordbok A-G – Ordforklaringer og hvor de står i bibelen.

Illustrert Bibelleksikon, Bind 9 – Ordbok H-P – Ordforklaringer og hvor de står i bibelen.

Illustrert Bibelleksikon, Bind 10 – Ordbok R-Å – Ordforklaringer og hvor de står i bibelen

Illustrert Bibelleksikon – Ordbok A-H – Fullstendig bibelordbok.

Illustrert Bibelleksikon – Ordbok H-S – Fullstendig bibelordbok.

Illustrert Bibelleksikon – Ordbok M-Q – Fullstendig bibelordbok.

Illustrert Bibelleksikon – Ordbok S-Å – Fullstendig bibelordbok.

Illustrert Bibelleksikon – Billedatlas.

Illustrert Bibelleksikon – Misjonsatlas.

Illustrert Bibelleksikon – Historisk atlas.

Hjemmenes bibelkommentar

Oversatt av Oddvar Nilsen

For den som ønsker å grave litt dypere i Skriftens Ord anbefales Hjemmenes Bibelkommentarer, oversatt av Oddvar Nilsen. Du finner tilgang til de forskjellige bibelbøkene ved å klikke på linkene nedenfor.

Verket inneholder kommentarer av bibelens bøker. Ikke minst er den til stor hjelp for tolkning av vanskelige bibelvers.

Verket er skrevet av Matthew Henry og Thomas Scott og oversatt til Norsk ved Oddvar Nilsen som var mangeårig redaktør i Korsets Seier. Verket ble i sin tid utgitt på Filadelfiaforlaget, Oslo i 1967.

Linket fra Nasjonalbiblioteket.

Anmerkes her må det at ikke alle brev fra det nye testamentet er med her, da det ikke har vært mulig å få linket dem fra Nasjonalbiblioteket.*

Det nye testamente

Matteus – Markus og Lukas Evangelium – Klikk HER

Johannes Evangelium – Apostlenes gjerninger – Romerbrevet – 1. Korinterne – Klikk HER

2. Korinterbrev – Galaterne – Efeserne – Filipperne – Kolosserne – 1. og 2. Tessalonikerne – 1. og 2. Timoteus – Titus – Filemon – Hebreerne – Klikk HER

*Jakobs brev, 1 og 2 Peters brev, 1, 2 og 3 Johannes brev og Judas brev samt  Johannes Åpenbaring.

Det gamle testamente

1. Mosebok – 2. Mosebok – 3. Mosebok – Klikk HER

4. Mosebok – 5. Mosebok – Josvas bok – Dommernes bok – Ruts bok – 1. Samuels bok – Klikk HER

2. Samuels bok og Esters bok – Klikk HER

Jobs bok – Salmenes bok – Klikk HER

Salomos Ordspråk – Forkynneren – Høysangen – Jesaja – Jeremia – Klikk HER

Klagesangene – Esekiel – Daniel – Hosea – Joel – Amos – Obadja – Jonas – Mika – Nahum – Habakkuk – Sefanja – Haggai – Sakarja – Malaki – Klikk HER.

Bibelverket

Fortolkning til bibelens bøker – Fortolkningene er skrevet av anerkjente teologer og er bygd på trygg bibelsk grunn. Dette er et omfattende verk som består av ikke mindre enn 34 bøker. Dette er virkelig en kilde til å lære bibelen å kjenne.

En bibelkommentar er et hjelpemiddel. Den er ikke noe mål i seg selv, men skal være en veiviser inn i bibelteksten. En kommentar kan du trygt lukke igjen og bli ferdig med. Men bibelen bør alltid være åpen. Det er det som er grunnlaget for den kristne tro.

Linket fra Nasjonalbiblioteket.

DET GAMLE TESTAMENTE

DET NYE TESTAMENTE

Gullgruben  

Av. C. Asschenfeldt-Hanssen

C. Asschenfeldt-Hansen var en dansk indremisjonsprest som levde rundt år 1900. Han har skrevet ganske mange bibelkommentarer som er verd å lese. Verket ble til under den store vekkelsen som da pågikk. Bibelverket har vært mye brukt av både lekfolk og predikanter i mange år – også i Norge.

Linket fra Nasjonalbiblioteket.

Anmerkes her må det at ikke alle bøker/brev fra det gamle og nye testamentet er med her, da det ikke har vært mulig å få linket dem fra Nasjonalbiblioteket*.

Det gamle testamentet

* 1. Mosebok

2. Mosebok

Det nye testamentet

* 1 Peters brev

* 2 Peters brev

* 1 Johannes brev

* 2. Johannes brev

* 3 Johannes brev

* Judas brev

* Johannes Åpenbaring

HOVEDVERK AV DEN KRISTNE LITTERATUR

Dette verket er linket fra Nasjonalbiblioteket

LINKER - OG ANDRE NYTTIGE BIBEL RESSURSERANDRE KRISTNE ORGANISASJONER OG MENIGHETER


Norsk Gideon - https://www.gideon.no/ 


Prison Fellowship Norge - https://www.frivillighetnorge.no/medlemmer/prison-fellowship-norge/


TX - Vikings - https://www.txvikings.com/


Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem - https://www.ikaj.no/


Del denne siden